Logo Sushi Only

Voorwaarden

Vrijdag, November 03, 2017Logo Sushi Only

GeldigheidOnze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkooptransacties. Afwijkende afspraken zijn pas van kracht, wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk door de directie zijn bevestigd. Prijzen zijn altijd onder voorbehoud.

Logo Sushi Only

KwaliteitHet restaurant garandeert dat de kwaliteit van het gebodene in al haar facetten voldoet aan het door haar gevoerde concept.Alle reclamaties dienen onmiddellijk te geschieden bij de bedrijfsleider. Eventuele problemen worden zoveel mogelijk onverwijld opgelost.

Logo Sushi Only

Reserveringen/annuleringenVoor alle reserveringen geldt, dat het exacte aantal personen de dag voorafgaand aan de dag van de reservering aan het restaurant moet worden bekendgemaakt. Annuleren kan tot 24uur voor aanvang van de dag van de reservering. Indien een groep overlast veroorzaakt, dient ze de schade die daaruit voortvloeit te vergoeden. Het restaurant is te allen tijde bevoegd een persoon of een groep personen uit het restaurant te verwijderen.

Logo Sushi Only

BetalingAlle prijzen zijn netto à contant. Als alternatieve betalingsmiddelen worden geaccepteerd: Pin. Bedrijven geregistreerd bij de KvK kunnen de rekening toegestuurd krijgen en binnen 14 dagen, netto, per bank overmaken. Bij betaling na 14 dagen zal 1% rente per maand of gedeelte van een maand in rekening worden gebracht, alsmede de eventuele incassokosten. De persoon, die de reservering maakt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle rekeningen uit hoofde van de reservering, ook indien de reservering (mede) voor derden is gemaakt.